OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMÓW

§ 1 Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Dostępność oraz czas dostawy towarów
§ 4 Cena
§ 5 Możliwości płatności
§ 6 Zastrzeżenie własności
§ 7 Roszczenia wynikające z wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 8 Prawa autorskie i znaki towarowe
§ 9 Prawo właściwe
§ 10 Informacja w zakresie kosztów telefonicznych
§ 11 Pouczenie o prawie odstapienia od umowy


§ 1 Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy oraz obowiązywanie niniejszych warunków sprzedaży

1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Medi-Portal.pl

Kolejowa 24

55-081 Mietków

Godziny otwarcia:

Pon-Pt
8:00 - 15:30

Telefon/ fax:
tel. +48 71 339 08 54

email:
office@medi-portal.pl2. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, przede wszystkim warunki sprzedaży pochodzące od klientów, obowiązują tylko wtedy, jeżeli zostaną przez nas uznane. 

3. Sprzedajemy nasze towary wyłącznie na rzecz konsumentów w ilościach zwyczajowo w handlu przyjętych. 

4. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. 
  Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  Informacja o produktach zamieszczone w sklepie internetowym nie oznacza, że produkty są dostępne w magazynie.


§ 2 Zawarcie umowy

1. W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy.
  Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „wyślij zamówienie”.
  Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia. 2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia.
  W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia.
  Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu. 

4. Zastrzegamy sobie warunek przyjęcia zamówienia; nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na podstawie zamówienia.
  Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru. Na ten temat zostanie wysłana osobna informacja poprzez wiadomość e-mail.


§ 3 Dostępność oraz czas dostawy towarów

1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie drogą elektroniczną w mailu potwierdzającym wysyłkę na wskazany przez Państwa adres e-mail.
  Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność. 

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
  Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w naszym magazynie lub u naszych dostawców. 

3. O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok. trzech do pięciu dni roboczych od chwili wpłynięcia Państwa zamówienia.
  W przypadku jednak, gdy wybiorą Państwo przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto. 

4. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Feedex


§ 4 Cena

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT. 

2. Dodatkowo za każdą przesyłkę pobieramy kwotę 14,00 PLN (przy wyborze płatności w formie przedpłaty, w systemie PayU i kartą kredytową) lub 18,00 PLN (przy wyborze płatności za pobraniem), tytułem kosztów wysyłki.Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 200 pln brutto transport jest bezpłatny


§ 5 Możliwości płatności

1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać z następujących form płatności:

- płatność kartą kredytową (VISA, Master Card),
- płatność za pobraniem,
- płatność w systemie PayU
- przedpłata na konto : Nr konta bankowego:07105015751000009069965995 

2. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że na podstawie zawartych przez Państwa umów z instytucjami kredytowymi lub też innymi instytucjami mogą powstać po Państwa stronie dodatkowe koszty za przelewy, prowadzenie konta, etc. 

3. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wskazanych wyżej rodzajów płatności do jednej lub kilku rodzajów płatności. 


§ 6 Zastrzeżenie własności

Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają naszą własnością. 


§ 7 Roszczenia wynikające z wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiazują regulacje ustawowe.
  Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich wlaściwościach i nie stanowią gwarancji.

2. Reklamacje składa się w następujący sposób:

  a) drogą pocztową na adres siedziby firmy Medi Portal
  lub
  
  b) drogą elektroniczną na adres:
  office@natural-whitetree.eu

W każdym wypadku towar należy odesłać na adres siedziby firmy Medi Portal

W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki.

3. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej odpowiadamy jedynie za działania umyślne oraz będące wynikiem rażącego niedbalstwa naszych organów oraz osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązania.
  Bez względu na stopien zawinienia odpowiadamy także za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. Ponadto odpowiadamy także za lekkie niedbalstwo naszych organów lub osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązania, w przypadku niemożności świadczenia, 
  zwłoki ze spełnieniem świadczenia, niedotrzymania gwarancji oraz w przypadku naruszenia innego istotnego zobowiązania umownego; istotnymi zobowiązaniami są te zobowiązania, na których dotrzymaniu mogą Państwo regularnie polegać, albo takie, które umożliwiaja wykonanie umowy.
  W przypadku naruszenia tych zobowiązań na skutek lekkiego niedbalstwa nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych, z których wystąpieniem musimy się zdroworozsądkowo liczyć przy zawarciu umowy. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza odpowiedzialność wynikająca z powyższych reguł jest wyłączona. 
  Wskazane powyżej ograniczenia odpowiedzialności obowiazują także na korzyść naszych organów oraz osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązań.


§ 8 Prawa autorskie i znaki towarowe

Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design tekstyliów, filmy, prezentacje, zapachy, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.


§ 9 Prawo właściwe

Obowiązuje prawo materialne Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 


§ 10 Informacja w zakresie kosztów telefonicznych

O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny albo kontakt poprzez telefax/modem wiąże się z powstaniem po Państwa stronie kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora.


§ 11 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy

Państwa oświadczenie o zawarciu umowy może zostać odwołane bez podania przyczyn w terminie dwóch tygodni poprzez oświadczenie złożone na pismie (np. list, telefax, e-mail), lub poprzez odesłanie rzeczy.
Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, 
oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkode wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do Medi-Portal E-Mail: office@natural-whitetree.eu

Zwroty towarów należy wysyłać za pośrednictwem wybranej usługi pocztowej z zastosowaniem dołączonej naklejki, wyłącznie na adres Medi-Portal

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy świadczenia każdej ze stron podlegają zwrotowi; wydaniu podlegają także uzyskane korzyści (np. odsetki).